Декларация за поверителност

Ние, екипът на онлайн магазин Акварел, знаем колко важно е за Вас, опазването на личните Ви данни и в тази връзка най-отговорно декларираме, че ще се отнасяме с нужното внимание при тяхното съхранение и обработка, придържайки се стриктно към ресорните разпоредби на българското, европейското и световното законодателство.

 

www.akvarel.bg поддържа защитена по надлежния ред база от данни, съдържаща личните данни (имена, адрес, e-mail и телефон) на потребителите и партньорите на интернет страницата, нужни за осъществяването на контакт, издаването на данъчен документ (фактура, дебитно или кредитно известие и др.) и извършването на доставка. Акварел ООД, като собственик на онлайн магазина, е регистрирано като администратор на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.